DU KAN ALDRIG VARA FÖR GAMMAL FÖR ATT KOMMUNICERA MED ÄNGLAR 

(= BUDBÄRARE), MEN DU KAN VARA FÖR SERIÖS.

 ASK YOUR ANGELS

ÄNGLARNA FINNS I EN HÖGRE DIMENSION OCH ÄR BUNDNA TILL 

LAGEN OM HJÄLP!

Lagen om hjälp: "Fråga så får du svaret. Ett absolut löfte från högre intelligenser, mera utvecklade varelser, änglar och guider, att de hjälper oss om vi ber om det. Bunden till Karmas lag: du får hjälpen på det bästa sättet, sett ur det högre perspektivet. Även du skall hjälpa andra." 

UNIVERSELLA LAGAR, MASTER HILARION.Skapa din hemsida gratis!